VoiceWell on purennan, äänen ja koko kehon hoitoa

On arvioitu, että jopa puolet suomalaisista kärsii purentatoimintahäiriöiden aiheuttamista oireista. Nykyinen kiireisen elämäntyylin, lisääntyneen työmäärän ja liiallisen vastuun aiheuttama paine, joihin liittyy stressin hallinta, saattaa aiheuttaa erilaisia pään-, leukojen- ja kasvojenalueen kiputiloja ja väsymysoireita.

 Mitä ongelmia ja oireita VoiceWellillä hoidetaan?

1. Purentalihasten ja pään alueen lihasten kiristymiseen voi olla monta syytä jotka vaikuttaa samaan aikaan. Stressi kiristää osalla ihmisistä pään alueen lihaksia. Työssä ja harrastuksissa voi olla liikkeitä ja asentoja jotka kuormittavat. Tavanomaisia oireita ovat;
– Päänsärky
– Kireyden tunne ohimoilla ja kasvoilla
– Leukanivelen kireys tai naksuminen

2. Äänentuottolihakset voivat kiristyä, kun ääntä käytetään paljon tai äänentuottotapa on lihaksia kuormittava. Myös sisäilmaongelmat voivat vaikuttaa. Äänentuottolihasten kireys voi tuntua:
– Laulamisen tai puhumisen vaikeutena 
– Äänen käheytymisenä ja äänialan kaventumisena
– Kipuna kaulan alueella

3. Bruksaus tarkoittaa hampaiden narskuttelua. Se on usein tiedostamatonta, koska se tapahtuu yleensä yöllä. Hampaita voi myös purra yhteen huomaamattaan. Hammaslääkäri voi huomata vaurioita hammaskiilteessä ja suositella purentakiskoa rentouttamaan purentalihaksia ja suojaamaan kiillettä. Bruksaus voi ilmetä:
– Aamulla kivun tai kireyden tunteesta leuan alueella
– Kulumina hammaskiilteessä

Miten VoiceWell-hoito auttaa?

VoiceWell-hoito alkaa haastattelulla, sekä purenta- ja äänentuottolihasten tutkimisella. On tärkeätä kartoittaa mistä oireet johtuvat ennen hoidon aloittamista.

VoiceWell-hoidossa lievitetään lihaksien ja lihaskalvojen kireyttä. Hoito keskittyy pään alueelle, purentalihaksiin ja kurkunpään alueen lihaksiin. Kun kireys helpottaa, kipu ja kireyden tunne vähenee. Hoito helpottaa myös hengitystä, sekä poistaa jännitystiloja kehosta. Hoito vähentää yleensä bruksausta ja rentouttaa purenta- ja äänentuottolihaksia.

Joskus on perusteltua hoitaa koko kehoa VoiceWell-hoidon yhteydessä, esimerkiksi selkää tai alaraajoja. Hieronta- ja VoiceWell-hoito ovat myös rentouttavia hoitoja, vaikuttaen sympaattiseen hermostoon rauhoittaen oloa ja vähentäen stressin tunnetta.

VoiceWell-hoitajat toimivat yhteistyössä sairaanhoitopiirien foniatrien, työterveyslääkäreiden, hammaslääkäreiden sekä erikoislääkäreiden että puheterapeuttien kanssa ja myös teatterien, musiikkioppilaitosten opettajien ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

VoiceWell-hoidon ovat kehittäneet Kirsti Leppänen ja Kirsi Vaalio.